Sterilizasyon

Enfeksiyon Kontrolü:

Eskiden sadece ülkelere veya bölgelere özgü kabul edilen hastalıklar, artık tüm dünyaya kolaylıkla yayılabiliyor.Dünyada AIDS gibi hastalıkların yayılması; bir çok alanda olduğu gibi, diş hekimliğinin de modern enfeksiyon kontrolleriyle tanışmasını zorunlu kıldı. Önemli olan, diş tedaviniz sırasında daha önceden sizde olmayan bir mikrop veya hastalık almamanızdır. Tüm bu nedenlerle; muayenehanelerde ve kliniklerde enfeksiyon kontrolüne azami dikkat gösterilmelidir.

Otoklav Kullanımı:

Diş hekimliğinde kuru hava sterilizatörü kullanan kliniklerde sterilizasyonda başarısızlık oranı %60 olarak saptanmıştır.

Otoklav kullanılan kliniklerde başarısızlıkla karşılaşılmamıştır.

Otoklavlar hacimleri 18-76 litre arasında değişen, içerisine konulan tıbbi malzemeyi sterilize etmek için basınçlı buhar uygulayan cihazlardır. Tek başına ısı veya tek başına basınç, sterilizasyon için yeterli değildir. Önemli olan ısı ve basıncın aynı anda belli bir süre uygulanmasıdır. Ancak bu şekilde bakterilerin spor formlarına etkili olmak mümkündür.Kliniğimizde; kuru hava sterilizatörü ve otoklav birlikte kullanılarak , sterilizasyon işlemi optimum olarak uygulanmaktadır.

Enfeksiyon Kontrolü İçin Alınabilecek Bazı Önlemler:

Ayakkabılar için Galoş kullanımı: Sokaklara çöp atma ve tükürülme oranını düşündüğünüzde, sizin veya bir yakınınızın tedavi olacağı ortama mikrop taşımak istemeyeceğinizi biliyoruz. Bu nedenle galoş giyiyorsunuz. Diş hekimliği muayenehanelerindeki personel ise sadece muayenehane ortamında kullandıkları ayakkabılar giyebilirler.

Hasta Önlüğü: Tedavi sırasında elbiselerinize kan ve tükürük aracılığıyla bakterilerin geçişini engeller. Her hasta için tek kullanımlıktır.

Maske, muayene eldiveni, koruyucu gözlük kullanımı: Solunum, kan, tükürük ve temasla hekim-hasta arasında geçebilecek mikroplardan hem hastayı hem hekimi ve yardımcı personeli korur.

Isıyla Sterilizasyon: Tedavilerde kullandığımız birçok alet (her kullanımından hemen sonra) yüksek ısı yardımıyla steril edilmelidir. Steril olmayan alet kesinlikle kullanılmamalıdır. Genellikle bu işlem iki cihaz kullanılarak yapılmaktadır. Yüksek ısı veren Sterilizatör (Kuru Hava Sterilizasyonu) denilen cihaz iyi sterilizasyon sağlamasına rağmen, uzun süre yüksek ısıyla çalışması bazı aletlerin yapı ve özelliklerini bozar.

Yani Sterlizatör’e her alet yerleştirilemez. Bu tür aletleri steril edebilmek için, Otoklav(Basınçlı Hava Sterilizasyonu) adı verilen ikinci bir cihaz daha kullanılmaktadır. Otoklav ile daha hızlı, daha fazla ve daha güvenilir sterilizasyon sağlandığı tüm dünya tarafından bilinen bir gerçektir.

Disposable (Tek Kullanımlık) Aletler: Muayenehanelerde Diş hekimliğine özel, tek kullanımlık enjektörler kullanılmalıdır. Bu enjektörlerde kullanılan iğneler, anestetik solüsyonlar, hastaların ağızlarını çalkaladıkları plastik bardaklar, tedavi sırasında ağızdaki tükürük ve kanı emen alet uçları başta olmak üzere irili ufaklı bir çok malzeme tek bir hastada kullanılmalı ve sonra atılmalıdır.

Dezenfektan spreyler ve solüsyonlar: Hasta koltukları her hastadan sonra dezenfektan spreyler yardımıyla temizlenmeli, baş konulan kısımdaki koruyucu örtü değiştirilmelidir. Ayrıca hastalarda kullanılan aletler sıcak hava sterilizasyonundan, laboratuvardan gelen her tür protez hasta ağzına değdirilmeden, hastalardan alınan ölçü ve bu ölçülerden elde edilen alçı modeller (Teknik elemanları korumak amacıyla) laboratuvara gönderilmeden önce muhakkak dezenfektan solüsyonlarda bekletilmelidir.

Kullanılan Malzemenin Atılması: Kullanılan iğne uçları kırılıp bir şişe içerisinde biriktirilerek, cam ve plastik malzeme ayrı ayrı poşetlenerek, amalgam dolgu artıkları (içeriğindeki cıva buharının ortama yayılmasını engellemek amacıyla) su içerisinde ağzı kapalı şişelerde biriktirilerek ortadan kaldırılmalıdır.