Mikro Diş Hekimliği

Mikro Cerrahi Kavramı, çok da yabancımız değildir.
Tıp alanında çeşitli cerrahi dallarda, operasyonların çıplak gözle yapılması yerine mikroskop altında yapılmasını ifade eder.

Tanıdan tedaviye, yaptığımız her şeyi görebildiklerimize göre yaparız.
Hiç şüphesiz ki, mikroskopun büyütme gücü ölçüsünde normal doku ve organlarla , sağlıksız doku ve organların görünürlüğü çok farklıdır.
Bu da doğrudan , hekimin tedavi uygulamaları sırasındaki başarısını etkiler .

Mikroskop çıplak gözle görülemeyecek, görülse bile net şekilde müdahale edilemeyecek şeylerin, çok rahat, kesin ve güvenli bir şekilde müdahale edilebilmesi şansını bize verir.
Çok keskin hatlarla, gölgesiz, x4 den x24 büyütmeye kadar istenilen büyüklükte görüntü alabilme şansını bize sağlar.

Çıplak gözle görülme olasılığı olmayan mikro çatlak, kırık ve çürükleri, aşınmaları, yıpranmaları, enfekte ve patolojik dokuları görme şansımız olur.

Çok kısa bir süreden bu yana, dünyada Mikro Diş Hekimliği kavramı gelişmeye başlamıştır.

Diş Hekimleri olarak bizler çok küçük, görülmesi ve işlem yapılması kolay olmayan alanlarda çalışmaktayız.

Bu nedenle, Mikroskop düzenekleri ile çalıştığımızda alanların çok büyük boyutlarda görülmesine olanak veren bu durum, hiç şüphesiz ki sonuçta tedavinin başarısını çok etkilemektedir.

Göz ardı edilemeyecek çok önemli bir nokta, mikroskop sayesinde, girişimlerin son derece kontrollü ve en az ( minimal invaziv) hasarlı yapılabilmesidir.
Dişte, diş etinde ya da kemikte yapılan girişimlerin en isabetli ve en az hasarla yapılabilmiş olması, iyileşmenin hızını ve başarısını da artıracaktır.
Mikroskoplar ve mikroskop düzenekli luplar, meslek yaşamımız için çok önemli ve yeni bir ufuktur.